Om bloggen

ORDLEK drivs av ett nätverk med lärare som ser pedagogiska vinster med det digitala lärandet i skolan. Vi menar att användningen av moderna verktyg stödjer såväl elevernas lärande som lärarnas kollegiala samtal.
Vi hoppas att vi med bloggen ska inspirera varandra i nätverket och motivera våra kollegor.
Vi vill, med stöd av skolledning och politiker, bidra till att skapa arenor för ett utvecklat digitalt lärande i Örnsköldsviks skolor. 

Unsplash / Pixabay
Unsplash / Pixabay