Taluppfattning

Ur ”Bedömningsstöd i taluppfattning” hittade jag detta citat som visar på hur viktigt en god taluppfattning är.

Det är en förutsättning för praktiskt taget all kunskap i matematik att man har en god taluppfattning och bild av talen, deras storlek och inbördes relationer. Detta understryks också av att det finns rader av studier som visar att det just är brister i taluppfattningen som är den grundläggande orsaken till många elevers svårigheter med olika delar av matematiken. (Unenge m.fl., 1994, s. 112)

/Kamilla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *