Yay (som mina barn brukar skriva)!

För några veckor sedan presenterade regeringens utredare sitt betänkande om de nationella proven. Nu hoppas jag att de gör denna förändring och litar på att vi lärare i vår undervisning regelbundet bedömer och följer upp elevernas kunskaper.

Det nya bedömningsstödet från Skolverket i årskurs 1-3 i läs- och skrivutveckling i svenska och i taluppfattning i matematik, är tänkt att understödja och säkerställa detta arbete.
Nu hoppas jag även att den revidering av bedömningsstödet som skett under våren, följer den återkoppling som vi gjorde. Vi önskade förbättringar på både elevtexter och tillhörande bilders kvalité, så att eleverna har möjlighet att visa alla sina förmågor.
Vid terminsstarten hösten 2016 publiceras även ett reviderat Nya språket lyfter!. Materialet är reviderat med anledning av det kommande kunskapskravet i läsförståelse och de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1.

Dokumentationen är en viktig del i vårt uppdrag. Men den måste stödja undervisningen och inte ta tid av den. De nationella proven är ett tydligt exempel på en arbetsuppgift som har kommit att stjäla alltför mycket tid från arbetet med elevernas lärande. Den höga arbetsbelastningen är näst efter lönen, den viktigaste orsaken till att unga väljer bort yrket och att lärare slutar.

Vad tycker ni om att de Nationella proven ersätts i årskurs 3 med obligatoriskt bedömningsstöd?

Astrid Mattebo(k)

One Reply to “Yay (som mina barn brukar skriva)!”

  1. Jag tycker att det är ett steg i helt rätt riktning. Vi måste ha en hög tilltro till lärarnas förmåga, liksom till elevernas. Höga förväntningar är tillsammans med engagerad lärandetid och fokuserad, strukturerad undervisningstid de viktigaste framgångskriterierna, sa Barbro Westlund på Skolverkets konferens 29 april.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *