Astrid Mattebo, en presentation

Hej!
Jag arbetar som lärare i 6-9-årsverksamheten på Själevadskolan och förra läsåret blev jag förstelärare i läs-, skriv- och språkutveckling mot yngre åldrar.
För drygt 30 år sedan blev jag lärare. Det har varit mycket intressanta, intensiva och ständigt utvecklande år, men jag skulle nog säga att de sista tio åren är de år då jag utvecklats mest.

Läsåret 2009 – 2010 läste jag 30 hp i svenska som andraspråk på högskolan i Jönköping (lärarlyftet). Genom denna kompetensutbildning fick jag utveckla mina kunskaper i att undervisa elever med svenska som andraspråk, men jag fick även med mig ett helt nytt förhållningssätt – interkulturellt förhållningssätt och därmed interkulturella färdigheter. Detta förhållningssätt och undervisning gynnar alla elever, inte bara elever med svenska som andraspråk.
Jag kopplade denna kunskap till ”Läs och skriv”, ett utvecklingsarbete med biblioteket Boklådan och  bedömningsstödet ”Nya språket lyfter” från Skolverket.
Detta läsår blev vi utvalda som övningsskola till Mittuniversitetet.  Det är väldigt stimulerande och utmanande. I detta samarbete får vi en naturlig mötesplats mellan forskning och beprövande erfarenhet.
Jag har punktat upp något av det jag försökt att dela med mig och växa i de senaste åren. Detta uppdrag arbetar jag vidare med som förstelärare.

 • en lärandemiljö som signalerar mångfald
 • en lärandemiljö som signalerar att läsande och skrivande är viktigt
 • en ämnesövergripande undervisning, där alla ämnen är ansvariga för elevernas språkutveckling
 • en explicit undervisning, som stimulerar och utvecklar elevernas läsande och skrivande, med syftet att alla elever ska kunna lyckas i skolan
 • att ha språket som verktyg i en genrebaserad undervisning
 • att arbeta med de olika ”roller” som eleverna måste inta för att bli skickliga läsare – litteracitet
 • att skriva sig till läsning med datorn/Ipad som hjälpmedel
 • att stötta eleverna så att de ”tänjs” i sin språkundervisning, för att sedan klara det själva
 • ökad interaktion
 • att låta pojkar och flickor berika varandra genom samarbete
 • formativ bedömning
 • att tidigt identifiera de elever som behöver extra insatser i sin läs- och skrivkunnighet samt att utforma individuella planer för dessa
 • att ta del av aktuell forskning för att utveckla och fördjupa undervisningen i samspel med kollegor utifrån det systematiska kvalitetsarbetet – forskning och beprövad erfarenhet möts i en växelverkan

Litteraturtips:
”Kunskap, språk och identitet” – en reportagebok där lärare, skolledare, forskare och experter delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
”Att skriva sig till läsning” av Arne Tragetorn
”Med datorn som skrivverktyg” av Erica Lövgrens
”Stärk språket stärk lärandet” av Pauline Gibbon ”Barn med flera språk” av Gunilla Ladberg ”Kulturmöten” av Jonas Stier
”Bedömning för lärande” av Christian Lundahl
”Nya språket lyfter” från Skolverket
”Genuspedagogik” av Kajsa Svaleryd
”Aktionlärande” av Tom Tiller
”Aktiv läskraft” av Barbo Westerlund
”Mellan raderna” Britta Svensson
”Skolan en mångkulturell arbetsplats” Hans Lorentz
”Härskarteknik, den fula vägen till makt” Elaine Bergqvist
”Tätt intill dagarna” med Mostafa Can
”Ett nytt land utanför mitt fönster” Theodoer Kallifatides
”Kalla det fan du vill” Marjaneh Bakhtiari

One Reply to “Astrid Mattebo, en presentation”

 1. Jag minns fortfarande den fina presentationen du gjorde på Skriv & läsdagen på Parkskolan vecka 44. Jag tror det var 2009, men det kan ha varit 2010 också?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *