Man lär sig inget nytt av att göra allt rätt!

Hej! Jag heter Linda Lidström och jobbar i en trea på Domsjöskolan.
Jag har fått äran att bli paddagog och är även förstelärare med inriktning Läs- och skrivutveckling i de tidigare åldrarna.
Tillsammans i båda treorna har vi 10 paddor som vi i första hand använder till parskrivning. Vi utgår från läroplanens kunskapskrav för år 3 och övar på att de berättande texterna ska ha en tydlig handling med inledning, handling och avslutning. Dessutom ger barnen enkla omdömen om sina egna och andras texter och utifrån respons bearbetar och förtydligar de sina texter.

Barnen utgår hela tiden från sina berättelsekartor där de först tänkt igenom berättelsens innehåll. Därefter skriver eleverna tillsammans med sin skrivkompis. När eleverna känner sig färdiga och kritiskt läst igenom sin text samt gjort förbättringar, läser ett annat par igenom berättelsen och ger ”two stars and a wish”, både spontana tankar och utifrån vår gemensamt utformade checklista. Förutom detta ställer läsarna frågor till texten som de inte fått svar på eller vill veta mer om. Därefter fortsätter författarna att jobba vidare med sin text utifrån den respons de fått.

I mitt uppdrag som förstelärare ingår jag i ett nätverk bland andra förstelärare från andra skolor. Vi kommer att titta mer på Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska för år 1-3. Vi kommer att testa och ge synpunkter på materialet. Jag har även tillsammans med min kollega på skolan planerat in träffar med vårt arbetslag under våren för att fördjupa våra kunskaper kring användningen av Nya Språket lyfter samt implementera det nya bedömningsstödet så att vi känner oss förberedda inför hösten 2016. Jag hoppas att vi tillsammans på skolan har många kloka tankar kring materialet och tips på förbättringar som vi kan delge Skolverket.

/Linda Lidström, Domsjöskolan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *