Min presentation

Jag heter Katrin Lindahl och är lärare med inriktning sv/so, 1-7.  Sedan hösten -14 är jag förstelärare i kommunen med inriktning språkutvecklande arbetsformer och sitter med i den kommunövergripande förstelärargruppen med lärare år 1-3.

I nuläget är jag klasslärare i åk 3 på Sörlidenskolan. Utöver klassläraruppdraget är jag samordnare kring frågor som rör nyanlända elever. Detta innebär bland annat att jag är kontaktperson för de studiehandledare och modersmålslärare som undervisar våra elever. Jag ansvarar också för att göra pedagogiska kartläggningar av nyanlända elever.

Vi har många elever med annat modersmål än svenska på vår skola och därigenom blir det extra viktigt att erbjuda en språkutvecklande undervisning. Detta är något som gynnar alla våra elever och jag känner ett stort engagemang för att utveckla en språkutvecklande undervisning i alla ämnen!

One Reply to “Min presentation”

  1. Du är en väldigt viktig person på Sörlidenskolan. Jag hoppas att de kommande årens satsning på ett Språk- och Läslyft ska ge dig mycket inspiration i jobbet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *