Pedagogiska vinningar

Jag heter Ingela Strandberg och jobbar på Domsjöskolan där jag undervisar i åk 2. Jag är en paddagog som ser stora pedagogiska vinningar med ipads i klassrummet.

Utifrån ett lokalt projekt på skolan har vi förmånen att ha fem ipads i ena tvåan. Under fjolåret jobbade vi utifrån arbetssättet att skriva sig till läsning. Via Skoldatatekets utvecklingsarbete har även parallellklassen fått fem ipads och tillsammans med mina kollegor jobbar jag för att utveckla undervisningen genom att kombinera arbetssättet att skriva sig till läsning/lärande med cirkelmodellen och genrepedagogik. I början av höstterminen jobbade vi i huvudsak med återgivande texter och faktatexter.

Efter höstlovet har vi startat upp ett tema där fokus ligger på den narrativa genren, dvs sagor och berättelser. Vi befinner oss i fas ett av cirkelmodellens fyra faser där vi jobbar med att bygga upp kunskap om ämnesområdet och skapa ett pedagogiskt engagemang. Vi fortsätter sedan med att läsa texter för att få förebilder samt skriva en gemensam text innan det är dags för barnen att parvis skriva egna berättelser.

Jag tror på en språkutvecklande undervisning! Min förhoppning är att elevernas texter utvecklas och får en tydlig struktur. Tack vare ipads kan kraft och energi läggas på textinnehåll. Jag ser också att tillgång till ipads hjälper och stöttar elever i behov av särskilt stöd vilket ökar inkluderingen. Jag ser att ipads främjar samarbete och kommunikation både när eleverna dokumenterar lärandet men även genom färdighetsträning via olika appar. Vilka pedagogiska vinningar ser du med ipads i klassrummet?

Ingela Strandberg, Domsjöskolan

One Reply to “Pedagogiska vinningar”

  1. Snyggt Ingela! Där slog du två flugor i en smäll. Både en presentation och en frågeställning. Jag ser samma vinster som du med iPad i det språkutvecklande arbetet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *