språkutveckling

Språket är vårt främsta verktyg för lärande. Det moderna literacy-begreppet står för att vi använder främst det skrivna språket för alla delar av vårt liv. Där är det också viktigt att också kunna använda det i digitala sammanhang. Språkutvecklingen startar när vi föds men vi blir aldrig färdiga eftersom vi ständigt hamnar i nya sammanhang som ställer nya krav.

dassel / Pixabay
dassel / Pixabay