läslyftet

Anher / Pixabay

Läslyftet är Skolverkets satsning på Språk, Läs- och Skrivutveckling. Läslyftet är uppdelat i moduler och bygger på kollegialt lärande. Örnsköldsviks kommun har fått statsbidrag för 16 handledare läsåret 2016-17 och satsar själva på ytterligare nio handledare. Vi prioriterar årskurserna F-3 detta läsår men har också grupper med lärare i högre årskurser.