Att tala i grupp

Att tala i grupp

När jag hade gjort nationella proven med mina treor i våras så upptäckte jag att det var några elever som hade svårt med den muntliga delen i svenska som handlade om att i grupp tala om sina åsikter, lyssna på andra och utveckla resonemang. Elever som inte hade några problem med att inför hela klassen redovisa en text/ämne som de fått förbereda sig på, visade sig ha ganska svårt att argumentera för sin sak och att utveckla sina resonemang. En upptäckt som gav mig tillfälle att reflektera över min egen undervisning.

Här kommer ett exempel (från höstterminen i fyran) på hur eleverna har fått träna på att tala i grupp. I samband med FN-dagen fördjupade vi oss i frågor kring den aktuella flyktingsituationen. Bland annat läste vi artiklar som vi diskuterade och vi såg några avsnitt av Lilla aktuellt Skola som handlade om människor på flykt. Det här är ett ämne som väcker starka känslor hos eleverna och många blev upprörda över hur svårt en del människor har det och över vilka orättvisor som råder i världen.

Alla elever fick fyra frågor som de tyst för sig själva fick fundera över:

Vad tänker du när du ser eller hör nyheter om människor som är på flykt?

Varför tror du att människor är beredda att riskera sina liv för att ta sig hit?

Hur kan man hjälpa till?

Vad tror du att du skulle sakna mest om du var tvungen att fly från Sverige?

Därefter var det dags att diskutera i grupp. Jag funderade med eleverna vad som är viktigt att tänka på när man talar i grupp och vi utgick från en av observationspunkterna från Nya språket lyfter ”Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter”. Vad betyder det egentligen?

Eleverna fick spela in sina diskussioner på paddorna för att kunna lyssna och reflektera över sin egen insats. Jag var tydlig med att säga att  det inspelade bara skulle användas i den egna gruppen, det viktiga är att vi tränar och uppmärksammar vad vi kan förbättra. Några elever upptäckte själva att de pratat om annat eller att de bara sagt “jag tycker likadant  som …” Vi kom fram till att även om man tycker som sin kamrat så ska man uttrycka det själv och förklara och utveckla sin åsikt/tanke. Vi enades också om att det är viktigt att alla är med i diskussionen, att vi delar på talutrymmet och att vi lyssnar på varandra.

Med hjälp av elevernas egna tankar om vad som var viktigt att tänka på när man diskuterar i grupp gjorde vi tillsammans en matris. Min erfarenhet är att det är lättare att arbeta med matriser om eleverna själva har varit med och skapat dem. Innehållet blir då konkret och tydligt.

Nästa dag gjorde vi samma sak (samma frågor/grupper)  men nu visste eleverna lite mer om vad de skulle tänka på. För många elever var skillnaden mellan första och andra inspelningen  enorm och det var härligt att höra hur nöjda de var med resultatet.

Avslutningsvis fick eleverna göra en självbedömning med hjälp av den matris vi skapat tillsammans.

Matris – tala i grupp

Jag svarade på frågorna med en mening. Jag svarade på frågorna med flera meningar. Jag svarade på frågorna och förklarade varför jag tror/tycker olika saker.
Jag var ganska fokuserad på uppgiften men pratade lite om annat också. Jag var fokuserad på uppgiften. Jag var mycket fokuserad och tog ansvar för att alla i gruppen var delaktiga.
Jag lyssnade på de andra i gruppen. Jag lyssnade och ställde frågor till de andra i gruppen. Jag lyssnade, ställde frågor och kommenterade det som de andra i gruppen sa.

Namn___________________      

 

Nu till min avslutande fråga:

Hur skapar ni situationer i er undervisning för att eleverna ska få uttrycka åsikter, argumentera och ta intryck av andras argument?

One Reply to “Att tala i grupp”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *