Cirkelmodellen

Tillsammans med mina kollegor jobbar jag för att utveckla undervisningen genom att kombinera arbetssättet att skriva sig till läsning/lärande med cirkelmodellen och genrepedagogik. Cirkelmodellens fyra faser är ett strukturerat arbetssätt som hjälper eleverna att utveckla sitt skrivande i olika genrer.

I höstas startade vi upp ett tema där fokus låg på den narrativa genren, dvs sagor och berättelser. I den första fasen byggde vi upp kunskap om ämnesområdet genom att läsa olika berättelser. Tillsammans med barnen undersökte vi hur berättelser ofta börjar. Vi funderade över vad en inledning innehåller, vilka problem som finns, hur problemen kan lösas samt hur sagor ofta slutar. Vi jobbade med kronologisk ordning och övade på person- och miljöbeskrivningar.

I andra fasen studerade vi texter inom genren för att få förebilder. Utifrån sagan om Rödluvan och vargen undersökte vi textens syfte, struktur och språkliga drag. Vi ”plockade isär” textens olika delar. I samtal upptäckte vi olika mönster och på så sätt skapades ett gemensamt språk i klassen. Vi introducerade även en 4-fältare för att tydliggöra berättelsens struktur med inledning, problem, lösning och slut.

För att förstärka kunskapen om den narrativa genren utgick vi från filmen Flying books i den tredje fasen. Utifrån bilder övade vi på återge händelseförloppet i kronologisk ordning. För att ge en modell för skrivandet jobbade vi vidare med 4-fältare där vi tillsammans skrev ner stödord i de olika fälten. Vi jobbade med ett fält i taget. I inledningen funderade vi över när berättelsen utspelar sig, vem/vilka som är med samt var den utspelar sig. I helklass diskuterade vi hur texten kan förbättras genom att variera tidsorden och använda beskrivande ord. Utifrån de gemensamma stödorden fick barnen sedan parvis skriva en text till det fält vi jobbat med. Fas tre avslutades med att vi besökte förskoleklassen och läste upp våra berättelser.

Efter flera månader var det äntligen dags för den fjärde fasen – att skriva egna texter utifrån sekvensbilder. Efter en kort introduktion där vi repeterade kronologisk ordning, 4-fältaren med inledning, problem, lösning och avslut samt beskrivande ord fick barnen parvis skriva sina egna texter till bilderna.

För mig som i grunden är ma/no-lärare var det både utmanande och inspirerande att dyka ner och fördjupa mig i den narrativa genren. Under hela processen har boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring varit min stöttepelare. Ta gärna del av vårt arbete med cirkelmodell genom att klicka här

Nu till min avslutande fråga: Finns det fler som jobbar utifrån cirkelmodellen? Tips, idéer och erfarenhetsutbyte mottages tacksamt!

/Ingela Strandberg, Domsjöskolan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *